Φόρμα Εύρεσης Επενδυτικών Στοιχείων

To assist us in providing advice suitable to your personal financial circumstances and needs, please fill in the form on the right and press 'Send'.
Προσωπικές Πληροφορίες
Όνομα
Επώνυμο
Ημερομηνία Γεννήσεως    
Καπνιστής Ναι   'Οχι 
Χώρα Διαμονής
Εθνικότητα
Επάγγελμα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο

Οικονομικοί Στόχοι και Σχεδιασμός
Παρακαλούμε βαθμολογείστε τα παρακάτω σε σειρά σημασίας (1, 2...):
Σχεδιασμός Συνταξιοδότησης
Προστασία Εισοδήματος
Ασφάλεια Ζωής
Σχεδιασμός Σπουδών
Συνήθεις Αποταμιεύσεις
Σχεδιασμός Κεφαλαιουχικών Επενδύσεων
Σχεδιασμός Φορολογίας Κληρονομιάς

Επενδυτική Εμπειρία
Παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω πώς κρίνετε την προηγούμενη σας εμπειρία σαν επενδυτής:
Επαγγελματίας Επενδυτής Εγγεγραμμένος/η σαν επαγγελματίας επενδυτής με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πολύ Έμπειρος 10 ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας στην απευθείας επένδυση σε μετοχές και/ή ταμεία
Έμπειρος 3 ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας στην επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Σχετικά Έμπειρος Ορισμένη εμπειρία με συνήθεις αποταμιεύσεις και κεφαλαιουχικές επενδύσεις.
Άπειρος Καθόλου εμπειρία στην επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αποστολή Καθαρισμός πεδίων

Copyright 2009 LifePartners Group
Licensed & Developed by UiBS›®
The configuration of the site has not been completed.

If you are an administrator please visit CMS. Local Time: 4:20 μμ